Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

SOCIAL AND ECONOMIC STATE OF MYKOLAYIV REGION’S RURAL POPULATION

Ірина ГОНЧАРЕНКО
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna GONCHARENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Тетяна МОРОЗ,
Миколаївський державний аграрний університет

Tetyana MOROZ,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті висвітлено роль господарств населення в соціально-економічному розвитку села, запропоновано заходи щодо підвищення рівня освіти, активізації малого підприємництва в сільській місцевості. Зроблено висновок про необхідність посилення самоорганізації сільських підприємців для більш повної реалізації наявного потенціалу.

The role of population’s economies is revealed in social and economic development of the village, the measures by increasing the educational level, the small entrepreneurship’s activation in a rural locality are offered. The conclusion is done about the necessity of self-organization’s strengthening of rural businessmen for more complete present potential’s realization.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали