Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п’яти рівнів
МЕТОД ОЦІНКИ РОЛІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ П’ЯТИ РІВНІВ

THE METHOD FOR MEASURING OF INTANGIBLE ASSETS IN ECONOMIC ACTIVITIES OF INNOVATIVE SYSTEMS OF FIVE LEVELS

Олександр МОРОЗОВ
,
доктор технічних наук,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Science,
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Timur MOROZOV,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Досліджуються особливості нового методу отримання достовірної інформації про роль нематеріальних активів у результатах економічної діяльності. Впершее знайдено способи виміру й передбачення впливу нематеріальних активів на виробничу функцію на основі тригонометричного інваріанту форми комплексних чисел.

Peculiarities of methods to obtain reliable information on the role of intangible assets in the economic development of the state are researched. It is shown measuring and forecasting of volumes in its economic development.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали