• 0
Модель економіки України: між олігархами та МВФ


Модель економіки України: між олігархами та МВФ

Ukrainian economy model: between oligarchs and the IMF
Детальніше
  • 0
Боргозалежна модель економіки не життєздатна без вливання зовнішніх кредитів


Боргозалежна модель економіки не життєздатна без вливання зовнішніх кредитів

The debt-dependent model of the economy is not viable without the infusion of external loans
Детальніше
  • 0
Громадянське суспільство в Україні: жорсткі реалії


Громадянське суспільство в Україні: жорсткі реалії

Civil society in Ukraine: tough realities
Детальніше
  • 0
Відповідь Порошенку


Відповідь Порошенку

Answer to Poroshenko
Детальніше
  • 0
Тенденції та проблеми сучасного розвитку ринків у внутрішній торгівлі України

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКІВ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

TRENDS AND ISSUES OF MODERN MARKET DEVELOPMENT IN THE DOMESTIC TRADE OF UKRAINE

Петро КУЦИК,

професор, ректор,
Львівський торговельно-економічний університет

Віктор АПОПІЙ,
доктор економічних наук, професор,
Львівський торговельно-економічний університет

Petro KUTSYK,

Professor, Principal,
L’viv University of Trade and Economics

Victor APOPIY,

Doctor of Economics, Professor,
L’viv University of Trade and Economics
Детальніше
  • 0
Перспективи розвитку європейської споживчої кооперації в умовах глобальних викликів сучасності

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN CONSUMER CO-OPERATION UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES OF THE MODERNITY

Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
голова правління Укркоопспілки, віце-президент EuroCoop, Київ

Illya HOROKHOVS’KYI,

Ph.D. in Economics,
Chairman of the Board of Ukrcoopspilka, Vice-President of EuroCoop, Kyiv
Детальніше
  • 0
Новый курс Украины. Каким он должен быть

НОВЫЙ КУРС УКРАИНЫ. КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

THE NEW COURSE OF UKRAINE. WHAT IT SHOULD BE
Детальніше