• 0
Боргозалежна модель економіки не життєздатна без вливання зовнішніх кредитів


Боргозалежна модель економіки не життєздатна без вливання зовнішніх кредитів

The debt-dependent model of the economy is not viable without the infusion of external loans
Детальніше
  • 0
Громадянське суспільство в Україні: жорсткі реалії


Громадянське суспільство в Україні: жорсткі реалії

Civil society in Ukraine: tough realities
Детальніше
  • 0
Відповідь Порошенку


Відповідь Порошенку

Answer to Poroshenko
Детальніше
  • 0
Тенденції та проблеми сучасного розвитку ринків у внутрішній торгівлі України

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКІВ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

TRENDS AND ISSUES OF MODERN MARKET DEVELOPMENT IN THE DOMESTIC TRADE OF UKRAINE

Петро КУЦИК,

професор, ректор,
Львівський торговельно-економічний університет

Віктор АПОПІЙ,
доктор економічних наук, професор,
Львівський торговельно-економічний університет

Petro KUTSYK,

Professor, Principal,
L’viv University of Trade and Economics

Victor APOPIY,

Doctor of Economics, Professor,
L’viv University of Trade and Economics
Детальніше
  • 0
Перспективи розвитку європейської споживчої кооперації в умовах глобальних викликів сучасності

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN CONSUMER CO-OPERATION UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES OF THE MODERNITY

Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
голова правління Укркоопспілки, віце-президент EuroCoop, Київ

Illya HOROKHOVS’KYI,

Ph.D. in Economics,
Chairman of the Board of Ukrcoopspilka, Vice-President of EuroCoop, Kyiv
Детальніше
  • 0
Новый курс Украины. Каким он должен быть

НОВЫЙ КУРС УКРАИНЫ. КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

THE NEW COURSE OF UKRAINE. WHAT IT SHOULD BE
Детальніше
  • 0
Заява ІV з’їзду лісівників України «Щодо податку на лісові землі»

ЗАЯВА ІV З’ЇЗДУ ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ «ЩОДО ПОДАТКУ НА ЛІСОВІ ЗЕМЛІ»

STATEMENT OF THE IV CONGRESS OF FORESTERS OF UKRAINE “ON THE TAX ON FOREST LANDS”
Детальніше