• 0
Про порядок здійснення влади

ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ
ON THE EXERCISE OF POWER

Віра НАНІВСЬКА

голова Правління “Колегіуму Анни Ярославни”, директор “Політичної школи Віри Нанівської”
Детальніше
  • 0
Ключові виклики та ризики для України

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
THE KEY CHALLENGES AND RISKS FOR UKRAINE


15 квітня 2016 – аналітика ЦДАКР
(Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння)
Детальніше
  • 0
Теж виклик часу

ТЕЖ ВИКЛИК ЧАСУ
A CHALLENG AS WELLE…

Микола БЕРЕЗОВСЬКИЙ,

заступник Голови Державного агентства автомобільних доріг України

За нашими прогнозами, через критичний стан дорожньої мережі, українська економіка втратить близько 100-120 мільярдів гривень у 2016 та 2017 році.
Детальніше
  • 0
Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку

КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

CRUISE TOURISM IN UKRAINE: TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Ірина АНТОНЕНКО,

доктор економічних наук,
Київський національний торговельно-економічний університет

Iryna ANTONENKO,
Doctor of Economics,
Kyiv National University of Trade and Economics

Ірина МЕЛЬНИК,

кандидат економічних наук,
Київський університет туризму, економіки і права

Iryna MEL’NYK,
Ph.D. in Economics,
Kyiv University of Tourism, Economics and Law
Детальніше
  • 0
Продуктивність вагона – комплексний показник використання вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця»

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВАГОНА – КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

PRODUCTIVITY OF A RAILWAY CAR AS A COMPLEX INDICATOR OF USING JSK “UKRZALIZNYTSIA” FREIGHT CARS

Георгій ЕЙТУТІС,

доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Heorhiy EYTUTIS,
Doctor of Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Олексій ЗІЦЬ,
аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Oleksiy ZITS’,
Postgraduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше
  • 0
Тенденції розвитку системи рефінансування банків України

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN BANKS’ REFINANCING SYSTEM

Володимир ШЕВЧУК,

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Volodymyr SHEVCHUK,

Postgraduate student of the Banking activity management department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Діагностика соціальної результативності національної сфери рекреації та туризму

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

DIAGNOSTICS OF SOCIAL PERFORMANCE OF THE NATIONAL FIELD OF RECREATION AND TOURISM

Тетяна КОТЕНКО,

Інститут демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Київ

Tetyana KOTENKO,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше