Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ БАЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX BASES OF PERSONAL INCOME TAX IN THE EU AND UKRAINE

Ліна ЗАДОРОЖНЯ,

молодший науковий співробітник,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Lina ZADOROZHNIA,
Junior Researcher,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’

У статті досліджено сутність оподатковуваного доходу для цілей персонального прибуткового оподаткування та визначено основні фактори регулятивної ефективності персонального прибуткового податку. Здійснено порівняльний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в державах – членах ЄС та Україні, що дозволило оцінити його стан та визначити перспективи вдосконалення бази оподаткування ПДФО.

The article deals with the essence of taxable income for the purposes of personal income taxation and the main factors that affect the regulatory effectiveness of the personal income tax. Also the comparative analysis of tax bases of personal income tax in the EU Member States and Ukraine was conducted, allowing to assess its situation and prospects of improvement of tax base of personal income tax in Ukraine.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали