Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК МЕТОД ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

INVESTMENT LENDING AS A METHOD OF INVESTMENT PROJECTS FINANCING

Світлана УРВАНЦЕВА
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Svitlana URVANTSEVA,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Розглянуто ґенезу трактування поняття «інвестиційний кредит». Наведено порівняльну характеристику основних форм фінансування інвестиційних проектів за участі кредитної установи. Запропоновано узагальнене визначення сутності проектного фінансування та інвестиційного кредитування.

The article deals with the genesis consideration of “investment loan” definition. The author provides comparative characteristics of the main forms of investment projects financing involving credit institution. A generalized definition of the project financing and investment lending essence are suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали