Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку аграрної економіки

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

ENSURING A FAVOURABLE INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE WITH THE PURPOSE OF INNOVATIVE AGRARIAN ECONOMY’S DEVELOPMENT

Ірина СИНЯВСЬКА
,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna SYNYAVS’KA,
Mykolayiv State Agrarian University

Розглянуто питання забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку економіки.

The issue of ensuring a favourable investment environment in Ukraine with the purpose of innovative economy’s development is observed.
Детальніше
Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

THE VENTURE FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRARIAN SECTOR

Катерина ЧУЖМИР
,
Миколаївський державний аграрний університет

Kateryna CHUZHMYR,
Mykolayiv State Agrarian University

Розглянуто питання венчурного фінансування інноваційної діяльності підприємств аграрного сектора. Запропоновано формування сприятливих умов для повноцінного функціонування венчурних фондів з метою забезпечення потреб фінансування інноваційного розвитку аграрних підприємств.

The issue of venture financing of agrarian enterprises’ innovative activity is considered. It is offered the favourable conditions’ formation for venture funds’ valuable functioning with the purpose of satisfaction the financing needs of agrarian enterprises’ innovative development.
Детальніше