• 0
Інституціональні передумови підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR INCREASING THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Максим ШЕСТАК,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Методологія оцінки ролі експортного потенціалу в економічному розвитку регіону

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РОЛІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

METHODOLOGY OF ESTIMATION OF EXPORT POTENTIAL ROLE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Микола БУТКО,

доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernihiv National Technological University

Марина КОЗІК,
аспірант,
Чернігівський національний технологічний університет

Maryna KOZIK,
Postgraduate student,
Chernihiv National Technological University
Детальніше
  • 0
Зaбезпечення міжнaродної економічної діяльності регіону в умовaх мaкроекономічної нестaбільності

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНAРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВAХ МAКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТAБІЛЬНОСТІ

SECURING INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF A REGION UNDER THE CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

Валерій БОНДАРЕНКО,

доктор економічних наук,
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Valeriy BONDARENKO,
Doctor of Economics,
Vinnytsіa Trade and Economic Institution of the Kyiv National Trade and Economic University
Детальніше
  • 0
Anthropogenic impact as a source of environmental threats and hazards: tendencies and specifics of manifestation on the border territories of Western Ukraine

ANTHROPOGENIC IMPACT AS A SOURCE OF ENVIRONMENTAL THREATS AND HAZARDS: TENDENCIES AND SPECIFICS OF MANIFESTATION ON THE BORDER TERRITORIES OF WESTERN UKRAINE

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКЗОГЕННИХ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА ВИЯВЛЕННЯ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Hanna OBYKHOD,

Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Ганна ОБИХОД,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київ

Inna ILLIASHENKO,
Ph.D. in Economics,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Інна ІЛЛЯШЕНКО,
кандидат економічних наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Детальніше
  • 0
Формування глобальної інформаційної економіки: роль корпоративного сектору

ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

FORMATION OF GLOBAL INFORMATION ECONOMY: THE ROLE OF CORPORATE SECTOR

Віктор БАБІЧЕНКО,

кандидат економічних наук,
заступник голови правління, начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта»

Victor BABICHENKO,
Ph.D. in Economics,
Deputy Head, Finance and economy chief, PJSC “Ukrtatnafta”
Детальніше
  • 0
Війна як мегафактор економічного розвитку

ВІЙНА ЯК МЕГАФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

WAR AS A CONSIDERABLE FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Інна КРЮКОВА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

Inna KRIUKOVA,
Ph.D. in Economіcs,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Роль земельної реформи в економічних перетвореннях

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ

ROLE OF THE LAND REFORM IN ECONOMIC TRANSFORMATIONS

Мирослав БОГІРА,

кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Myroslav BOHIRA,
Ph.D. in Economics,
L’viv National Agrarian University
Детальніше