• 0
Василь Голян: чому українська економіка є відсталою?
На зорі незалежності українська економіка мала унікальні можливості для швидких темпів соціально-економічного піднесення і входження в коло основних гравців в глобальному економічному просторі. Значні прорахунки українського уряду за кілька років знівелювали стартовий потенціал для формування національної моделі «економічного дива». Через 24 роки після оголошення незалежності України чітко викристалізувалися основні причини занепаду та відсталості національної економіки.
Детальніше
  • 0
Взыскание задолженности в Казахстане. Особенности судебного процесса и исполнительного производстваВладислав Дубровин, юрист юридической фирмы Халас и Партнёры, отдел в Алматы

Как и везде, процесс взыскания задолженности начинается с подготовки и подачи судебного иска. При этом следует учитывать следующее:

• Если сторонами не установлена арбитражная оговорка, иск подается в государственный суд по месту регистрации ответчика. Споры о взыскании задолженности рассматриваются в Специализированных межрайонных экономических судах (СМЭС), которые находятся в Астане, Алматы и в каждой области Казахстана.
Детальніше
  • 0
Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитисяЗагострення конкуренції на більшості ринків вимагає формування мобільних систем маркетингу підприємства. Маркетингова концепція стає основною домінантою розвитку підприємницьких структур різних сегментів національного господарства, оскільки створення продукту чи надання послуги, які відповідають запитам основної маси споживачів, – запорука розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу суб’єкта господарювання. Досвід останніх років показує, що традиційні уніфіковані прийоми маркетингу вже не спрацьовують з очікуваним ефектом, тому в систему маркетингової діяльності мають умонтовуватися нові креативні способи просування продукту чи послуги на ринок, щоб задовольнити потреби надмірно вибагливого споживача.
Детальніше
  • 0
Місцевому економічному розвиткові – так!Однією з вагомих причин тої системної політичної та соціальної кризи, котру нині переживає України, безумовно є багатолітнє ігнорування назрілих і вже перезрілих питань реального самоврядування регіонів, передусім, в економічному розрізі.
Детальніше
  • 0
Обережно: нові обмеження НБУ на валютні операціїДля суб’єктів господарювання, які проводять розрахунки в інвалюті, нові обмеження, установлені Нацбанком, означають уповільнення обіговості власних коштів і неможливість розпоряджатися ними повною мірою. Роз’яснення щодо нововведень та деякі поради керівникам і бухгалтерам подає UBR.
Детальніше
Інноваційно-орієнтований університет: теорія і практика створення
Скажи мені і я забуду,
Покажи мені і я згадаю,
Залучи мене до процесу і я зрозумію,
Відійди і я буду діяти
Китайське прислів’я


З розвитком економічних знань рівень конкурентоспроможності суспільства визначається не розміром природних ресурсів та вартістю трудових ресурсів, а інтелектом нації як символу нового етапу розвитку суспільства. У зв’язку з необхідністю відтворення інтелектуального капіталу та підвищення його якісного рівня змінюється і соціально-економічна роль та статус університету. Відповідно, кардинально трансформуються і вимоги до університетів, які змушені переорієнтовуватися на системи підприємницького типу, здійснювати зміни в організації та менеджменті, змісті і технологіях освіти, взаємодіяти із сектором бізнесу, посилювати наукову складову.
Детальніше