Заощадження українців за останні два роки зменшились на 21%Негативні процеси, які мали місце в політичному та економічному житті країни, суттєво відобразилися на добробуті основних верств населення України. Поряд із зростання доходів українців мало місце також і збільшення витрат. Оскільки наявний дохід не підвищувався відповідно до розширення потреб населення, тому додаткове споживання було профінансоване за рахунок попередніх накопичень. Даний факт вказує на те, що рівень зростання цін на товари, які купують пересічні громадяни, за останні два роки значно підвищився, що вплинуло на скорочення заощаджень населення (рис. 1).

Заощадження українців за останні два роки зменшились на 21%


Іншим фактором, який зумовив зниження заощаджень українців є постійне зростання недовіри населення до національної грошової одиниці та банківської системи України. В результаті чого отримані гривневі доходи відразу обмінюються на відповідний еквівалент у іноземній валюті та відкладаються до завершення політичної кампанії в Україні.

Не останню роль у зниженні оприлюднених значень заощаджень громадян України відіграє рівень тіньової економіки, оскільки офіційна статистика охоплює далеко не всі фінансові активи пересічних українців. Значна частина коштів обертається поза банківським та фінансовим сегментом економіки.

Якщо дана тенденція продовжиться до кінця року, то економіку України чекає значне зменшення одного із основних джерел фінансування інвестиційного процесу в країні, так як зростання розмірів тіньової економіки призведе до зниження депозитної бази комерційних банків. Це в свою чергу в умовах світової фінансової кризи унеможливить нарощування капіталовкладень у реальний сектор економіки та зростання валового внутрішнього продукту у майбутньому.

Одночасно в поєднанні із відтоком капіталу за кордон через дочірні компанії іноземних банків зменшення розмірів заощаджень громадян України призведе до проблем із ліквідністю в ряді вітчизняних фінансово-кредитних установ.

Микола Лищенський, аналітик


Друкувати
грига
Група: Гості 2 августа 2012 06:53
1


голосуйте ра рыгыаналов и вообще будете рабами)
Гость
Група: Гості 2 августа 2012 07:08
2


Это говорит о том. что "руину подолано" - "ПОКРАЩЕННЯ ВЖЕ СЬОГОДНЯ" !!!
Непременно голосуйте за ПР и эти фармазоны вас кинут ещё на "очко", ещё на 21%
Тийотя
Група: Гості 2 августа 2012 07:13
3


Покращення в дії...
Архангельский Ю.
Група: Гості 4 августа 2012 09:09
4


1) «рівень зростання цін на товари, які купують пересічні громадяни, за останні два роки значно підвищився, що вплинуло на скорочення заощаджень населення». Может быть. А где цифры подтверждающие этот вывод?
Более того, если на них посмотреть (см. табл.1) – вывод получается другой. Или эти данные ошибочны?
Табл.1 2008 2009 2010 2011 2012 п/г
Инфляция, д/д 22 12 9 5 0,1
2) «відток капіталу за кордон через дочірні компанії іноземних банків». Так что делать с «дочерьми»? Или это информация для размышления?