• 0
Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв’язку

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

BEHAVIOURAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: KEY ASPECTS OF COORDINATION

Ірина БОБУХ,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna BOBUKH,
Doctor of Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні: досягнення , проблеми та перспективи розвитку

ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ , ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

FINANCIAL MARKET AND INVESTMENT PROCESSES IN UKRAINE: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PROSPECS

Євгеній РЕДЗЮК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Yevheniy REDZIUK,

Ph.D. in Economics,
Institute of Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму

ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

PROBLEMS OF ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF GREEN RURAL TOURISM ENTERPRISES

Марія ІЛЬЇНА,

кандидат соціологічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mariya ILLINA,
Ph.D. in Sociology,
Public Institution “Institute of Economics of Natural Resources Use and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів

ІНВЕСТУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ

INVESTMENT INTO FOREST INDUSTRY: PROSPECTS OF INSTITUTIONALIZATION OF NEW FORMS AND METHODS

Олександр ДЗЮБЕНКО,

кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,
Ph.D. in Economics,
Cherkasy regional department of forestry and hunting sectors
Детальніше
  • 0
Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

ECOLOGIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR FOR PRODUCTION MODERNIZATION

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Аlla OMELCHENKO,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Ганна ОБИХОД,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Anna OBYKHOD,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Тетяна НЕЧИТАЙЛО,
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, Київ

Tetiana NECHITAYLO,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Пріоритети розвитку аграрного підприємництва в зоні осушення

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШЕННЯ

PRIORITIES OF AGRARIAN BUSINESS DEVELOPMENT IN DRAINAGE AREAS

Сергій КУЗЬМЕНКО,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy KUZ’MENKO,

Postgraduate student,
Scientific-Research Financial Institute of the State Educational Scientific Establishment “The Academy of Financial Management”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Еколого-економічні засади та змістовна характеристика комплексного природокористування

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES AND CHARACTERISTICS OF THE COMPLEX NATURE MANAGEMENT

Тарас МИКЛУШ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Taras MYKLUSH,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше