Імплементація директив ЄС щодо залізничного транспорту в законодавство України: позитивні та негативні наслідки

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВ ЄС ЩОДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES ON RAIL TRANSPORT TO UKRAINIAN LEGISLATION: POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS

Олена НИКИФОРУК
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Оlena NYKYFORUK,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Здійснено аналіз директив ЄС щодо залізничного транспорту, які необхідно запровадити в Україні після підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що заплановано на саміті у Вільнюсі 2013 року. Викладено позитивні й негативні наслідки та застереження імплементації директив у законодавство України для залізничного транспорту.

The analysis of EU directives on railway transport, which should be introduced in Ukraine after the signing of the Association Agreement between the EU and Ukraine, which signature is assigned at the summit in Vilnius in 2013 is conducted. We present positive and negative consequences of the implementation of directives and warnings to the legislation of Ukraine for rail transport.


Друкувати