Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України

ПОПИТ НА ГРОШІ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОЦЕСІВ У МАКРОЕКОНОМІЦІ ТА БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

DEMAND FOR MONEY: VIEW IN TERMS OF MACROECONOMICS AND UKRAINIAN BANK SYSTEM

Катерина АНУФРІЄВА
,
кандидат економічних наук,
ПАТ «Укрексімбанк»

Kateryna ANUFRIYEVA,
PhD in Economics,
PJSC «Ukreximbank»

У статті аналізуються складові та фактори попиту на гроші в реаліях українського фінансового та, зокрема, банківського ринку; виокремлюється такий різновид попиту на гроші, як попит на стійкі валюти в умовах високої «доларизації» економіки. Звертається увага на необхідність застосування комплексного інструментарію регулювання динаміки попиту на гроші з урахуванням макроекономічних індикаторів та індикаторів фінансового ринку.

The article analyses the components and factors of money demand in Ukrainian financial, and, particularly, bank market conditions; such type of money demand as demand for hard currencies has been distinguished in a highly «dollarized» economy. The emphasis lays on the necessity of exploiting of the complex toolkit for money demand dynamics regulation considering macroeconomic and financial market indicators.

Повний текст статті


Друкувати