Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

PROBLEMS OF ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF GREEN RURAL TOURISM ENTERPRISES

Марія ІЛЬЇНА,

кандидат соціологічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mariya ILLINA,
Ph.D. in Sociology,
Public Institution “Institute of Economics of Natural Resources Use and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

У статті обґрунтовано актуальність розвитку та основні проблеми функціонування сфери сільського зеленого туризму в Україні. Розроблено систему показників для оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму; представлено динаміку основних показників туристичної діяльності садиб в Україні та її регіонах у 2012-2013 роках. Запропоновано рекомендації, спрямовані на подолання теоретико-методологічних проблем досліджень сільського зеленого туризму, а також відповідні організаційно-економічні механізми.

In the article the topicality of green rural tourism development in Ukraine and the key challenges have been discovered. The system of indicators assessing economic activity of green rural tourism enterprises has been developed. The key indices showing how rural households produced and supplied tourist services in Ukraine and its regions during 2012-2013 have been presented. The recommendations on how to overcome theoretical and methodological difficulties related to green rural tourism researches have been suggested and relevant administrative measures and economic instruments have been elaborated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали