• 0
До 75-річчя академіка НАН України Бориса Буркинського

ТВОРЧИЙ ПОШУК – ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

CREATIVE SEARCH IS A SOURCE OF ECONOMIC INNOVATION


(до 75-річчя академіка HAH України Б.В. Буркинського)
Детальніше
  • 0
Виступ Президента на засіданні Ради регіонального розвитку

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА НА ЗАСІДАННІ РАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

PRESIDENT’S PRESENTATION AT THE MEETING OF THE COUNCIL OF REGIONAL DEVELOPMENT


Жовтень 24, 2017
Детальніше
  • 0
Рада регіонального розвитку

РАДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL


24 жовтня в Києві пройшло засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка. Представники з усіх областей України обговорили стратегії розвитку та механізми розбудови держави.
Детальніше
  • 0
Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС

ВИЗНАЧЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ ТА УМОВ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО КРАЇН ЄС

DETERMINATION OF SALES MARKETS AND CONDITIONS FOR UKRAINIAN PRODUCTION EXPORT TO EU COUNTRIES

Максим СЕРПУХОВ,

кандидат економічних наук,
Харкiвський національний економiчний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Maksym SERPUKHOV,
Ph.D. in Economics
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Оксана МАЗОРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Харкiвський національний економiчний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Oksana MAZORENKO,
Ph.D. in Economics
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Детальніше
  • 0
Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринку

ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ: НАЙБІЛЬШІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЇХ ЗДІЙСНЕННІ ТА ШЛЯХ ДО РИНКУ

EXPORT OPERATIONS: THE MAJOR PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION AND WAY TO THE MARKET

Ірина ВОЛОШАН,

кандидат економічних наук,
Харкiвський нацiональний економічний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Iryna VOLOSHAN,

Ph.D. in Economics,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Детальніше
  • 0
Деякі особливі елементи теорій менеджменту щодо управління соціально-економічними системами за правилами «спільних цілей»

ДЕЯКІ ОСОБЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА ПРАВИЛАМИ «СПІЛЬНИХ ЦІЛЕЙ»

SOME SPECIAL ELEMENTS OF THEORIES OF MANAGEMENT AS REGARDS MANAGING SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS UNDER THE RULES OF «COMMON GOALS»

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Микола ШЕВЧЕНКО,
кандидат фізико-математичних наук, заслужений працівник освіти України,
Президія Національної академії наук України

Mykola SHEVCHENKO,
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Honoured educator of Ukraine,
Presidium of NAS of Ukraine
Детальніше