• 0
Держава та бізнес: війна або взаємодія?Володимир Шедяков, доктор соціологічних наук

Здійснення кардинального маневру в фінансово-економічній сфері та забезпечення ефективної реалізації національних інтересів потребують налагодження активної взаємодії суспільства, бізнесу та держави. Стан соціальних відносин істотно потерпів від злому звичних моральних та ідеологічних орієнтирів, зміни ціннісних ієрархій, державних пріоритетів та орієнтацій. Але спогадами про минулу велич держави та міцність соціальних гарантій жити неможливо.
Детальніше
  • 0
Боргове задзеркалля гривніВраховуючи загострення боргової проблеми у зв’язку із посиленням дисбалансів у бюджетній і зовнішньоекономічній сферах, які потребують залучення внутрішніх і зовнішніх джерел запозичення коштів, налагодження співпраці України з МВФ у рамках поновлення програми Stand-by є необхідною умовою досягнення намічених макроорієнтирів розвитку економіки у короткостроковій перспективі.
Детальніше
  • 0
Политика устойчивого развития как инновационный продукт: условность безопасности и безусловность ограниченийСовременный мир развивается со все большей скоростью, изменяясь от «Гуттенберговой галактики» до «галактики Маркони» и «глобальной деревни» [1, с. 53-64]. В то же время прогресс характеризуется и «движением в обратном направлении», возвращением к традициям [2, с. 345-352], не только в технологическом измерении, предлагая все новые инновационные решения, упрощающие жизнь и «возвращающие» потребителей к мировосприятию начала третьей технологической волны, но и в социально-политическом (отказ от мультикультурной политики [3], возвращения антисемитизма, фундаментализма и т.д.).
Детальніше
  • 0
Устойчивое развитие и новые вызовы глобализации: реинкарнация европейского колониализмаУстойчивое развитие отдельных государств и макрорегионов определяется политической стабильностью, прогнозируемыми и прозрачными экономическими отношениями, поддержкой консолидированной ответственности за обеспечение безопасности развития. Т.е. безопасность как совокупность связей и отношений противодействия опасностям и угрозам является основой социально-экономического роста и обеспечения охраны окружающей среды, рационального природопользования.
Детальніше
  • 17
Що влада хоче зробити із сільським господарством?Економічна криза, яка мала місце у сфері сільськогосподарського виробництва у 90-х роках минулого століття, призвела до демонтажу значної кількості крупнотоварних підприємств і центр тяжіння у виробництві сільськогосподарської продукції поступово перемістився в сектор особистих селянських господарств.
Детальніше
  • 0
Бюджетный федерализм – экономический базис единства страныГосударственным бюджетом Украины на 2014 год предусмотрено существенное увеличение общего ресурса местных бюджетов - на 9,8%, или 21,7 млрд. грн. в сравнении с 2013 годом. При этом инвестиционный ресурс местных бюджетов на социально-экономическое развитие территорий вырос на 3,4 млрд. грн. и составил 16,2 млрд. грн.
Детальніше
  • 0
Емерджентна економіка: чи стане вона реальністю в Україні«Здатність до самостійного інноваційного розвитку є основою національної стратегії розвитку» [3]. Дане твердження належить главі Китайської Народної Республіки (КНР) Ху Цзіньтао і, виходячи з вагомої ролі даної країни в сучасних умовах, є небезпідставним. Саме наявний рівень і потенційні можливості інноваційного розвитку Китаю визначили високі темпи економічного зростання, що є однією з основних характеристик країн з економіками емерджентного типу. Окрім зазначеного, до інших характерних рис країн емерджентного типу належать: наявність економік, що розвиваються, значна площа ефективної території, нестабільність політичної ситуації в країні, волатильність зовнішньоекономічної діяльності. Цілком зрозуміло, що, з одного боку, інвестування в економіку цих країн є відносно ризиковим, однак з іншого – може мати наслідком значну віддачу на вкладений капітал.
Детальніше