Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

Марія ДИХА
,
кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Mariya DYKHA,
PhD Economics,
Khmelnytskyi National University

У статті охарактеризовано етапи соціально-економічного розвитку держави. Здійснено оцінку реального рівня соціально-економічного розвитку на основі показника, результати розрахунку якого засвідчують необхідність докорінної модернізації соціально-економічної системи України.

The article describes the stages of social and economic development. The estimation of the actual level of socio-economic development on the basis of measurement results of calculations which indicate the need for radical modernization of socio-economic system of Ukraine.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали