Темпи кредитування підприємств у 2012 році знижуютьсяЗагальне зниження ділової активності в Україні, що зумовлене рядом чинників, зокрема загальним гальмуванням економічного зростання у світовій економіці, ростом податкового тягаря, який у 2012 році встановив новий рекорд, і погіршенням інвестиційного клімату призвело до падіння темпів зростання промислового виробництва. За даними Державної служби статистики України, в липні 2012 року скорочення продукції промисловості склало 1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

В результаті зниження темпів виробництва промислової продукції зменшились і темпи кредитування комерційними банками реального сектора економіки, зокрема приватних нефінансових корпорацій. Так, за даними Національного банку України, середньомісячний приріст кредитів, наданих підприємствам приватного корпоративного сектора, у 2012 році склав 0,4%, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник дорівнював 1,4%. При цьому питома вага кредитів з терміном погашення до 1 року та від 1 до 5 року складає відповідно 47,1% та 40,4%.

Загалом у 2012 році надання довгострокових кредитів для бізнесу відійшло на другий план, тоді як високою популярністю стали користуватися позики на поточні потреби підприємств. В галузевому розрізі зростає попит на кредити зі сторони виробників сільськогосподарської продукції та харчової промисловості.

Основними факторами, котрі впливають на уповільнення темпів надання кредитних ресурсів для підприємств промисловості зі сторони суб’єктів господарювання, є зменшення обсягів реалізації продукції та низька привабливість потенційних інвестиційних проектів із модернізації і розширення виробництва у зв’язку з наявністю політичної нестабільності та негативних прогнозів щодо подальшого розвитку економіки України.

З іншої сторони, звужується й сама ресурсна база фінансово-кредитних установ у зв’язку зі зменшенням приросту депозитів комерційних банків та оплатою зобов’язань перед нерезидентами. Крім того зросли ризики кредитування підприємств, так як мало гарантій повернення позики, оскільки засоби виробництва орендовані або вже у заставі інших фінансово-кредитних установ, а надавати кредити під заставу товарів в обороті є досить ризиковано.

Таким чином, невизначеність щодо подальшого розвитку національної економіки у зв’язку з політичними факторами, відтік інвестиційних ресурсів за межі країни та висока матеріало- й енергомісткість вітчизняних підприємств створюють ризики для стабільного розвитку банківської системи у 2013 та 2014 роках.

Вадим БАРДАСЬ,
економічний аналітик


Друкувати
Яныч
Група: Гості 2 сентября 2012 23:58
1


Ригоналычи - хозяйские холопы wink
Найбільш популярні матеріали