• 0
Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

FEATURES OF FORMATION OF CONS UMER DEMAND IN THE FOOD MARKET IN TERMS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

Ольга ВАРЧЕНКО,

доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Olha VARCHENKO,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Іван СВИНОУС,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Ivan SVYNOUS,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Катерина ТКАЧЕНКО,
кандидат економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Kateryna TKACHENKO,
Ph.D in Economic,
Bila Tserkva National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Ендогенні детермінанти стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості в контексті зміцнення їх ринкової стійкості

ЕНДОГЕННІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇХ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ

ENDOGENOUS DETERMINANTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THEIR MARKET STABILITY

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,

Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Конструкторська підготовка суднобудівного виробництва: підстави для оптимізму є

КОНСТРУКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА СУДНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПІДСТАВИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ Є

SHIPBUILDING DESIGNING PREPRODUCTION: THERE IS REASON FOR OPTIMISM

Володимир ПАРСЯК,

доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr PARSYAK,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University Of Shipbuilding, Mykolaiv

Олена ЖУКОВА,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Olena ZHUKOVA,
Admiral Makarov National University Of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше
  • 0
Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації

СОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

SOCIAL RESOURCES OF THE REGION’S DEVELOPMENT IN TERMS OF DECENTRALIZATION

Світлана ГРІНЕВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Київ

Svitlana GRINEVSKA,

Ph.D. in Economics,
Institute of the Economy of Industry, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Структура рабочей силы по видам собственности в промышленности Азербайджана

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПО ВИДАМ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

STRUCTURE OF LABOUR FORCE BY TYPES OF PROPERTY IN THE INDUSTRY OF AZERBAIJAN

Тейюб АЛИЕВ,

кандидат экономических наук,
доцент Азербайджанського государственного университета нефти и промышленности, Баку

Teyyub ALIYEV,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor, Azerbaijani State Oil and Industry University, Baku

Шамс АЛИЕВА,
кандидат экономических наук,
доцент Азербайджанського государственного университета нефти и промышленности, Баку

Shams ALIYEVA,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor, Azerbaijani State Oil and Industry University, Baku
Детальніше
  • 0
Стан фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні

СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

THE STATE OF FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITIES OF THE TOURISM FIELD ENTERPRISES IN UKRAINE

Тетяна Майорова,

доктор економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Tatiana MAYOROVA,

Doctor of Economics,
“Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

Світлана УРВАНЦЕВА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Svitlana URVANTSEVA,
Ph.D. in Economics,
”Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

Олена ШУПЛАТ,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Olena SHUPLAT,
“Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше
  • 0
Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби

РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ

OVERALL RESULTS AND PROSPECTS OF THE INCREASE OF EXCISE DUTIES ON ALCOHOLIC BEVERAGES AND MANUFACTURED TOBACCO

Володимир ОЛЕФІР,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки і прогнозування НАН України, Київ

Volodymyr OLEFIR,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше