• 0
Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти: теоретичний аспект

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА СКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ECOLOGICAL TAX ON DISCHARGING POLLUT ANTS INTO WATER OBJECTS: THEORETICAL ASPECT

Ірина ДОВГА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів

ІНВЕСТУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ

INVESTMENT INTO FOREST INDUSTRY: PROSPECTS OF INSTITUTIONALIZATION OF NEW FORMS AND METHODS

Олександр ДЗЮБЕНКО,

кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,
Ph.D. in Economics,
Cherkasy regional department of forestry and hunting sectors
Детальніше
  • 0
Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

ECOLOGIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR FOR PRODUCTION MODERNIZATION

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Аlla OMELCHENKO,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Ганна ОБИХОД,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Anna OBYKHOD,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Тетяна НЕЧИТАЙЛО,
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, Київ

Tetiana NECHITAYLO,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Пріоритети розвитку аграрного підприємництва в зоні осушення

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШЕННЯ

PRIORITIES OF AGRARIAN BUSINESS DEVELOPMENT IN DRAINAGE AREAS

Сергій КУЗЬМЕНКО,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy KUZ’MENKO,

Postgraduate student,
Scientific-Research Financial Institute of the State Educational Scientific Establishment “The Academy of Financial Management”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Еколого-економічні засади та змістовна характеристика комплексного природокористування

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES AND CHARACTERISTICS OF THE COMPLEX NATURE MANAGEMENT

Тарас МИКЛУШ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Taras MYKLUSH,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Комплексне природокористування: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ

COMPLEX NATURE MANAGEMENT: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS

Тарас МИКЛУШ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Taras MYKLUSH,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового господарства в сучасних умовах

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

INVESTMENT AND INNOVATIVE PROVISION OF DEVELOPMENT OF FORESTRY UNDER MODERN CONDITIONS

Олександр ДЗЮБЕНКО,

кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,

Ph.D. in Economics,
Cherkasy regional department of forestry and hunting sectors
Детальніше